Partnerid

OÜ Aiastiil teeb koostööd: 

Toetused

Saadud toetused:

mak-2014-2020-logo-eu

Taotlustoimik nr. 64002300098

PRIA Meede 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas"
Projekti maksumus 74640 € + km, millest saadud PRIA toetus 29856 € + km (40%)

Miniekskavaatori kasutamise eesmärk on pakkuda tõhusat ja mitmekülgset vahendit väikeste kaevetööde, kaevamiste ja konstruktsiooniprojektide teostamiseks. Ta on mõeldud töötama piiratud ruumides ja tal on kompaktne suurus, mis võimaldab tal ligipääsu kitsastesse kohtadesse nagu aiaalad, hoovid ja muud piiratud ruumiga piirkonnad. Ta pakub tõhusat ja täpset maapinna muutmise võimalust. Miniekskavaator aitab säästa aega ja ressursse ning tagab, et kaevetööd ja haljastusobjektid saaksid läbi viidud professionaalsel ja tõhusal viisil. Miniekskavaator aitab vähendada vajalikku füüsilist tööd ja seeläbi suurendada töötajate ohutust.

Minilaaduri kasutamise eesmärk on lihtsustada ja kiirendada erinevaid haljastustöid, maaparandustöid nng teostada transpordi- ja laadimisülesandeid. Tema kompaktne suurus võimaldab tal manööverdada kitsastes haljastusruumides ja ahtates piirkondades. Minilaaduri eesmärk on parandada tööefektiivsust, säästa aega ja ressursse ning tagada, et erinevad haljastustööd saaksid tõhusalt ja professionaalselt tehtud. Minilaadur aitab vähendada vajalikku tööjõudu ja suurendada töötajate ohutust, kuna ta võimaldab mehhaniseerida paljusid füüsilist tööd nõudvaid ülesandeid.

Kavandatava investeeringu eesmärgiks on laiendada ettevõtte tegevusvaldkondi (näiteks saab tõsta/teisalda/transportida/paigaldada raskeid esemeid, mida töötajad ei suudaks) ja muuta praeguste tegevusvaldkondade tööd efektiivsemaks. Kuna ettevõtte põhitegevusvaldkond, haljastus, on hooajaline tegevus (aprillist septembrini), siis võimaldab tegevusvaldkondade laiendamine pakkuda ettevõttele sissetulekut ka talvisel ajal (näiteks lumetõrje jms) ja anda tööd ettevõtte töölistele väljaspool hooaega. Kavandatava investeeringuga suudetakse vähendada rasket käsitööd ning seeläbi säästa töötajate tervist ja suurendada nende tööohutust. Ettevõtte mehhaniseeritus tõstab töö kiirust ja efektiivsust muutes teostatavad tööd kasumlikumaks võrreldes hetkel tehtava käsitööga.